MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Máy phát điện Weichai

Máy phát điện Weichai 10 KVA

Máy phát điện Weichai 10 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 10 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W8
Động cơ: 295D
Đầu phát: TFW-8
Công suất dự phòng: 11.25 KVA
Công suất liên tục: 10 KVA
Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Máy phát điện Weichai 12.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 12.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W10
Động cơ: 2100D
Đầu phát: TFW-10
Công suất dự phòng: 13.75 KVA
Công suất liên tục: 12.5 KVA
Máy phát điện Weichai 15 KVA

Máy phát điện Weichai 15 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 15 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W12
Động cơ: 2100D
Đầu phát: TFW-12
Công suất dự phòng: 16.88 KVA
Công suất liên tục: 15 KVA
Máy phát điện Weichai 18.75 KVA

Máy phát điện Weichai 18.75 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 18.75 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W15
Động cơ: 4100D
Đầu phát: TFW-15
Công suất dự phòng: 22.5 KVA
Công suất liên tục: 18.75 KVA
Máy phát điện Weichai 25 KVA

Máy phát điện Weichai 25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W20
Động cơ: 4100D
Đầu phát: TFW-20
Công suất dự phòng: 27.5 KVA
Công suất liên tục: 25 KVA
Máy phát điện Weichai 30 KVA

Máy phát điện Weichai 30 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 30 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W24
Động cơ: 4100D
Đầu phát: TFW-24
Công suất dự phòng: 32.5 KVA
Công suất liên tục: 30 KVA
Máy phát điện Weichai 33.75 KVA

Máy phát điện Weichai 33.75 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 33.75 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W30
Động cơ: 4100ZD
Đầu phát: TFW-30
Công suất dự phòng: 37.5 KVA
Công suất liên tục: 33.75 KVA
Máy phát điện Weichai 45 KVA

Máy phát điện Weichai 45 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 45 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W40
Động cơ: 4105ZD
Đầu phát: TFW-40
Công suất dự phòng: 50 KVA
Công suất liên tục: 45 KVA
Máy phát điện Weichai 56.25 KVA

Máy phát điện Weichai 56.25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 56.25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W50
Động cơ: 4105ZD
Đầu phát: TFW-50
Công suất dự phòng: 62.5 KVA
Công suất liên tục: 56.25 KVA
Máy phát điện Weichai 80 KVA

Máy phát điện Weichai 80 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 80 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W64
Động cơ: 6105ZD
Đầu phát: TFW-64
Công suất dự phòng: 87.5 KVA
Công suất liên tục: 80 KVA
Máy phát điện Weichai 90 KVA

Máy phát điện Weichai 90 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 90 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W75
Động cơ: 6105ZD
Đầu phát: TFW-75
Công suất dự phòng: 100 KVA
Công suất liên tục: 90 KVA
Máy phát điện Weichai 112.5 KVA

Máy phát điện Weichai 112.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 112.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W100
Động cơ: 6105AZLD
Đầu phát: TFW-100
Công suất dự phòng: 125 KVA
Công suất liên tục: 112.5 KVA