MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Máy phát điện Shangchai

Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 13.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 13.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S12
Động cơ: 295AD
Đầu phát: TFW-12
Công suất dự phòng: 15 KVA
Công suất liên tục: 13.5 KVA
Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Máy phát điện Shangchai 16.88 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 16.88 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S15
Động cơ: 395AD
Đầu phát: TFW-15
Công suất dự phòng: 18.75 KVA
Công suất liên tục: 16.88 KVA
Máy phát điện Shangchai 19 KVA

Máy phát điện Shangchai 19 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 19 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S15
Động cơ: 495AD-13
Đầu phát: TFW-15
Công suất dự phòng: 25 KVA
Công suất liên tục: 19 KVA
Máy phát điện Shangchai 22.5 KVA

Máy phát điện Shangchai 22.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 22.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S20
Động cơ: 3100AD
Đầu phát: TFW-20
Công suất dự phòng: 25 KVA
Công suất liên tục: 22.5 KVA
Máy phát điện Shangchai 25 KVA

Máy phát điện Shangchai 25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S20
Động cơ: 495AD-13
Đầu phát: TFW-20
Công suất dự phòng: 28 KVA
Công suất liên tục: 25 KVA
Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD - 13)

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD - 13)

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD - 13) chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S24
Động cơ: 495AD-13
Đầu phát: TFW-24
Công suất dự phòng: 30 KVA
Công suất liên tục: 27 KVA
Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD)

Máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD)

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 27 KVA (495 AD) chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S24
Động cơ: 495AD
Đầu phát: TFW-24
Công suất dự phòng: 30 KVA
Công suất liên tục: 27 KVA
Máy phát điện Shangchai 33.75 KVA

Máy phát điện Shangchai 33.75 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 33.75 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S30
Động cơ: 495AZD
Đầu phát: TFW-27
Công suất dự phòng: 37.5 KVA
Công suất liên tục: 33.75 KVA
Máy phát điện Shangchai 38 KVA

Máy phát điện Shangchai 38 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 38 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S30
Động cơ: 495AZD
Đầu phát: TFW-30
Công suất dự phòng: 41 KVA
Công suất liên tục: 38 KVA
Máy phát điện Shangchai 45 KVA

Máy phát điện Shangchai 45 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 45 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S40
Động cơ: SNH4100ZD
Đầu phát: TFW-40
Công suất dự phòng: 50 KVA
Công suất liên tục: 45 KVA
Máy phát điện Shangchai 50 KVA

Máy phát điện Shangchai 50 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 50 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S40
Động cơ: 4135D-1
Đầu phát: TFW-40
Công suất dự phòng: 56 KVA
Công suất liên tục: 50 KVA
Máy phát điện Shangchai 63 KVA

Máy phát điện Shangchai 63 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Shangchai 63 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-S50
Động cơ: 4135D-1
Đầu phát: TFW-50
Công suất dự phòng: 69 KVA
Công suất liên tục: 63 KVA