MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Máy phát điện Perkins

Máy phát điện Perkins 22.5 KVA

Máy phát điện Perkins 22.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 22.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P20
Động cơ: 1003G
Đầu phát: TFW-20
Công suất dự phòng: 25 KVA
Công suất liên tục: 22.5 KVA
Máy phát điện Perkins 27.5 KVA

Máy phát điện Perkins 27.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 27.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P24
Động cơ: 1003G
Đầu phát: TFW-24
Công suất dự phòng: 30 KVA
Công suất liên tục: 27.5 KVA
Máy phát điện Perkins 33.75 KVA

Máy phát điện Perkins 33.75 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 33.75 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P30
Động cơ: 1004G
Đầu phát: TFW-30
Công suất dự phòng: 37.5 KVA
Công suất liên tục: 33.75 KVA
Máy phát điện Perkins 45 KVA

Máy phát điện Perkins 45 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 45 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P40
Động cơ: 1004G
Đầu phát: TFW-40
Công suất dự phòng: 50 KVA
Công suất liên tục: 45 KVA
Máy phát điện Perkins 56.25 KVA

Máy phát điện Perkins 56.25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 56.25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P50
Động cơ: 1004TG
Đầu phát: TFW-50
Công suất dự phòng: 62.5 KVA
Công suất liên tục: 56.25 KVA
Máy phát điện Perkins 90 KVA

Máy phát điện Perkins 90 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 90 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P80
Động cơ: 1006TG1A
Đầu phát: TFW-80
Công suất dự phòng: 100 KVA
Công suất liên tục: 90 KVA
Máy phát điện Perkins 100 KVA

Máy phát điện Perkins 100 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 100 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P90
Động cơ: 1006TG2A
Đầu phát: TFW-90
Công suất dự phòng: 112.5 KVA
Công suất liên tục: 100 KVA
Máy phát điện Perkins 135 KVA

Máy phát điện Perkins 135 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Perkins 135 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-P120
Động cơ: 1006TAG
Đầu phát: TFW-120
Công suất dự phòng: 150 KVA
Công suất liên tục: 135 KVA