MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Máy phát điện Deutz

Máy phát điện Deutz 30 KVA

Máy phát điện Deutz 30 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 30 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D30
Động cơ: D226B-3D
Đầu phát: TFW-30
Công suất dự phòng: 33.75 KVA
Công suất liên tục: 30 KVA
Máy phát điện Deutz 50 KVA

Máy phát điện Deutz 50 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 50 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D40
Động cơ: TD226B-3D
Đầu phát: TFW-40
Công suất dự phòng: 55 KVA
Công suất liên tục: 50 KVA
Máy phát điện Deutz 62.5 KVA

Máy phát điện Deutz 62.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 62.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D50
Động cơ: TD226B-4D
Đầu phát: TFW-50
Công suất dự phòng: 68.75 KVA
Công suất liên tục: 62.5 KVA
Máy phát điện Deutz 93.75 KVA

Máy phát điện Deutz 93.75 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 93.75 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D75
Động cơ: TD226B-6D
Đầu phát: TFW-75
Công suất dự phòng: 103.75 KVA
Công suất liên tục: 93.75 KVA
Máy phát điện Deutz 125 KVA

Máy phát điện Deutz 125 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 125 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D100
Động cơ: TBD226B-6D
Đầu phát: TFW-100
Công suất dự phòng: 137.5 KVA
Công suất liên tục: 125 KVA
Máy phát điện Deutz 150 KVA

Máy phát điện Deutz 150 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Deutz 150 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-D120
Động cơ: TBD226B-6D5
Đầu phát: TFW-120
Công suất dự phòng: 165 KVA
Công suất liên tục: 150 KVA