MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Máy phát điện mới

Máy phát điện Cummins 25 KVA

Máy phát điện Cummins 25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-DC25
Động cơ: Cummins-4BT3.9-G1
Đầu phát: Stamford PI 44F
Công suất dự phòng: 30 KVA
Công suất liên tục: 25 KVA
Máy phát điện YANMAR 25 KVA

Máy phát điện YANMAR 25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện YANMAR 25KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: 4TN84-T
Động cơ: YANMAR
Đầu phát: STAMFORD
Công suất dự phòng: 25 KVA
Công suất liên tục: 20 KVA
Máy phát điện Yanmar 100 KVA

Máy phát điện Yanmar 100 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 100 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: 6NT95-T
Động cơ: YANMAR
Đầu phát: YANMAR
Công suất dự phòng: 110
Công suất liên tục: 100
Máy phát điện Yanmar 10 KVA

Máy phát điện Yanmar 10 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 10 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y10
Động cơ: 3TNV82A-GGE/11KW
Đầu phát: MYG-9
Công suất dự phòng: 11 KVA
Công suất liên tục: 10 KVA
Máy phát điện Weichai 10 KVA

Máy phát điện Weichai 10 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Weichai 10 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-W8
Động cơ: 295D
Đầu phát: TFW-8
Công suất dự phòng: 11.25 KVA
Công suất liên tục: 10 KVA
Máy phát điện Yanmar 12.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 12.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 12.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y13
Động cơ: 3TNV88-GGE/13.2KW
Đầu phát: MYG-11
Công suất dự phòng: 13.75 KVA
Công suất liên tục: 12.5 KVA
Máy phát điện Kubota 8.5 KVTA

Máy phát điện Kubota 8.5 KVTA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Kubota 8.5 KVTA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Q9
Động cơ: D1105-E2BG/8.4KW
Đầu phát: MYG-7.5
Công suất dự phòng: 9.4 KVA
Công suất liên tục: 8.5 KVA
Máy phát điện Yanmar 13.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 13.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 13.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y14
Động cơ: 3TNV84T-GGE/15.8KW
Đầu phát: MYG-12
Công suất dự phòng: 14.9 KVA
Công suất liên tục: 13.5 KVA
Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Máy phát điện Yanmar 16.25 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 16.25 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y17
Động cơ: 4TN88-GGE/17.7KW
Đầu phát: MYG-14
Công suất dự phòng: 17.9 KVA
Công suất liên tục: 16.25 KVA
Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Máy phát điện Yanmar 19 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 19 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y20
Động cơ: 4TNV84T-GGE/21KW
Đầu phát: MYG-17
Công suất dự phòng: 21 KVA
Công suất liên tục: 19 KVA
Máy phát điện Yanmar 30 KVA

Máy phát điện Yanmar 30 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 30 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y30
Động cơ: 4TNV98-GGE/34.1KW
Đầu phát: MYG-26
Công suất dự phòng: 33 KVA
Công suất liên tục: 30 KVA
Máy phát điện Yanmar 37.5 KVA

Máy phát điện Yanmar 37.5 KVA

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Yanmar 37.5 KVA chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: GF-Y40
Động cơ: 4TNV98T-GGE/41.4KW
Đầu phát: MYG-33
Công suất dự phòng: 41.3 KVA
Công suất liên tục: 37.5 KVA