MÁY PHÁT ĐIỆN NAM NGUYÊN
MỘT LỰA CHỌN CHO NHIỀU NIỀM TIN

HOTLINE:0989 44 22 49Tư Vấn Kỹ Thuật: 096 9026187

Máy phát điện Cummins

Máy phát điện cũ Cummins 250Kva

Máy phát điện cũ Cummins 250Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Cummins 250Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: NTAA855-G
Động cơ: CUMMINS
Đầu phát: STAMFORD
Công suất dự phòng: 275 KVA
Công suất liên tục: 250 KVA
máy phát điện CUMMINS 250kva

máy phát điện CUMMINS 250kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện CUMMINS 250kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: NTA855-G2
Động cơ: CUMMINS
Đầu phát: STAMFORD
Công suất dự phòng: 275 KVA
Công suất liên tục: 250 KVA
máy phát điện Cummins 600kva

máy phát điện Cummins 600kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện Cummins 600kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: VTA28
Động cơ: Cummins
Đầu phát: Stamford
Công suất dự phòng: 650 KVA
Công suất liên tục: 625 KVA
Máy phát điện cũ Cummins 850Kva

Máy phát điện cũ Cummins 850Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Cummins 850Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: KTA38-G2A
Động cơ: CUMMINS
Đầu phát: STAMFORD
Công suất dự phòng: 850 KVA
Công suất liên tục: 800 KVA
Máy phát điện cũ Cummins 1.100Kva

Máy phát điện cũ Cummins 1.100Kva

Nam Nguyên chuyên cung cấp máy phát điện cũ Cummins 1.100Kva chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp
Model: KTA38-G5
Động cơ: CUMMINS
Đầu phát: STAMFORD
Công suất dự phòng: 1.100 KVA
Công suất liên tục: 1000 KVA